Po z v á n k a

Představenstvo AGRO družstva Golčův Jeníkov si Vás dovoluje pozvat na hodnotící členskou schůzi AGRO družstva Golčův Jeníkov, IČO 64829928, 5. května 7, 582 82 Golčův Jeníkov, která se bude konat v pátek

dne 24. března 2023

ve 13.00 v restauraci LANETE v Golčově Jeníkově

( nám. T.G. Masaryka 114)

Program:

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisů a sčitatelů hlasů

  2. Zpráva představenstva o hospodaření v r. 2022

  3. Zpráva kontrolní komise

  4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2022

  5. Diskuze

  6. Závěr

Na Vaši účast se těší představenstvo družstva.

 

S podklady pro jednání členské schůze se můžete seznámit v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 v sídle družstva.

Pokud se členské schůze nechcete nebo nemůžete zúčastnit, dovolujeme si Vás požádat o udělení plné moci jiné osobě, případně některému ze členů představenstva, protože svolání náhradní členské schůze nutné v případě, že členská schůze dne 24.3.2023 nebude usnášení schopná, se sebou nese značné zbytečně vynaložené náklady. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na členskou schůzi 2023 s formulářem plné moci ve formátu pdf

Zapravodaj 2022 ve formátu pdf

Údaje z hospodaření 2020-2022 ve formátu pdf